Programové okruhy

1. Nové nástroje a nové výzvy

 • ISIN – elektronizace hlášení
 • Elektronické nástroje pro sběr dat při epidemiologickém šetření
 • Možnosti využití GIS v práci epidemiologa
 • Nové perspektivy ve vzdělávání pracovníků OOVZ
 • Stanovení proočkovanosti dětské populace

2. Nové a vracející se nákazy, epidemické výskyty

 • hepatitidy E
 • legionelózy
 • vysoce patogenní ptačí chřipka
 • epidemické výskyty, zejména v kontextu One-Health
 • možnosti využívání molekulární diagnostiky při epidemiologickém šetření

3. Nákazy systému surveillance – respirační onemocnění a onemocnění preventabilní očkováním

 • Zdravotnická klasifikace pneumonií minimum pro pracovníky OOVZ – pneumonie
 • ARI-ILI: zhodnocení dobíhající sezóny
 • COVID-19: retrospektivní vyhodnocení účinnosti plošných opatření
 • Změna epidemiologie respiračních nákaz v dětských kolektivech
 • IMO, IPO

4. Zdravotní problematika ve vyloučených lokalitách a u osob s rizikovým chováním

 • problematika VHC u IVUD
 • podněty ve vyloučených lokalitách
 • neobvyklé nákazy u osob bez domova a vyhodnocení rizika jejich šíření do populace
 • problematika HIV/AIDS, TBC

5. SZD v oblasti předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

 • praktické zkušenosti z výkonu SZD
 • nové technologie a postupy jako výzvy pro SZD
 • aktuality v oblasti sterilizace a dezinfekce

6. Nákazy spojené s poskytováním zdravotní péče

 • Nové metodické pokyny
 • Výskyt nákaz multirezistetentními patogeny a potřebná protiepidemická a bariérová opatření ve zdravotnických zařízeních