MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ
EPIDEMIOLOGŮ 2024
v Teplicích

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve spolupráci se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a senátora Bc. Hynka Hanzy pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ

14.- 16. 5. 2024

v sále lázní Beethoven v Teplicích

Informace

Místo konání:

Lázeňský dům BEETHOVEN v Teplicích
Adresa: Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice 1

Začátek konference:

14. května 2024 v 10:00 hodin

Konec konference:

16. května 2024 ve 12:00 hodin

Prezentace účastníků v LD Beethoven:

Úterý     14. května 8:00 – 17:00
Středa   15. května 8:00 – 14:00
Čtvrtek  16. května 8:00 – 12:00

Mezikrajský seminář epidemiologů je určen:

pro všechny odborné pracovníky hygienické služby a další odborníky působící v oblasti prevence a kontroly infekčních onemocnění

Termín podání přihlášek k AKTIVNÍ i PASIVNÍ účasti:

Do 15. března 2024

Termín přihlášek ODBORNÝCH sdělení:

Do 15. března 2024 na emailové adrese: info@seminarepidemiologu.cz

Termín pro předání dat do sborníku:

Abstrakt zaslat organizátorům (info@seminarepidemiologu.cz) nejpozději do 30. března 2024.
V případě nedodržení termínu nebude přednáška zařazena do sborníku.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 1500 Kč
Zrušení účasti více než 30 dní (včetně) před konáním akce: storno poplatek 30%
Zrušení účasti méně než 30 dní a více jak 14 dní před konáním akce: storno poplatek 50%
Zrušení účasti 14 dní a méně před konáním akce: storno poplatek 100%
  • Ceny jsou vč. DPH
  • Účastnický poplatek si hradí pasiv ní i aktivní účastník. Při účasti 1, 2 nebo i 3 dny

Úhrada účastnického poplatku:

Převodem na účet: 115-4695420287/0100

Variabilní symbol: bude přidělen při potvrzení registrační přihlášky.

Poznámka: platíte-li za více účastníků, prosíme o info do emailu.

Specifický symbol: IČ podniku (NUTNÉ),
případně datum narození ve formátu RRMMDD.

Partneři semináře