Instrukce pro tvorbu posteru

Posterová prezentace

Rozměr posteru nesmí přesáhnout požadované rozměry 70cm (šířka) x 100cm (výška).
Postery budou umístěny v zadní části společenského sálu LD Betthoven.
Špendlíky určené pro připevnění posterů budou připraveny ve vymezeném prostoru.
Prosíme autory, aby si své postery sundali ve čtvrtek 16.5. V případě, že si je nesundají, budou zlikvidovány.

 

Nabídka tisku posteru o rozměru 70 x 100 cm

Cena za tisk: 700 Kč
Grafická a předtisková příprava: cca 1 000 Kč (dle složitosti návrhu)