Odborný program - harmonogram

Úterý – 14. května 2024

10:00 – 10:40Zahájení konference, přivítání, úvodní slovo
Moderátoři: Eva Patrasová, Eva Poláčková
10:40 – 11:00Proočkovanost v rizikových populacích ČR
Petr Pazdiora
11:00 – 11:15Aktuální epidemiologická situace TBC v ČR
Kateřina Szpaková
11:15 – 11:30Vzpomínka na sérologické přehledy
Lenka Šimůnková
11:30 – 12:00Přestávka
12:00 – 12:30Aktuální epidemiologická situace pertuse a difterie
Kateřina Fabiánová
12:30 – 12:45Černý kašel ve zdravotnickém kolektivu
Hana Plachá
12:45 – 13:00Invazivní meningokoková onemocnění v ČR
Zuzana Okonji
13:00 – 13:25Národní zdravotnický informační portál a jeho role při rozvoji zdravotní gramotnosti v ČR
Martin Komeda
13:30 – 14:30Oběd
Moderátoři: Monika Liptáková, Eva Beranová
15:00 – 15:15Plané neštovice v České republice – charakteristika případů od roku 1997 a možnosti očkování
Michaela Špačková
15:15 – 15:30Diferenciální diagnostika spalniček z pohledu epidemiologa
Zdeňka Klapková
15:30 – 15:45Subakutní sklerotizující panencefalitida
Josef Trmal
15:45 – 16:00Respirační viry v Libereckém kraji v sezónách 2022/2023 a 2023/2024
Oldřich Vondráček, Radka Kovářová
16:00 – 16:20“Co víš o AIDS” - výsledky dotazníkového šetření u žáků 7.-9. tříd základních škol a věkově odpovídajcích ročníků víceletých gymnázií v ČR (2022-23). Jak může pomoci hygienická služba?
Anna Kubátová, Alena Fialová, Jiří Stupka
16:20 – 16:45
16:45 – 17:00Současné a budoucí možnosti intervencí nelékařských zdravotnických pracovníků v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Povolná Pavla

Středa – 15. května 2024

Moderátoři: Hana Zákoucká, Pavel Dlouhý
09:00 – 09:15Trendy výskytu HIV/AIDS v ČR v souvislosti s migrací z Ukrajiny
Vratislav Němeček
09:15 – 09:30STI u HIV pozitivních pacientů v ČR a ve světě
Hana Zákoucká
09:30 – 10:00HIV a HCV infekce v roce 2024, aneb léčba jako prevence
Pavel Dlouhý
10:00 – 10:20Virová hepatitida typu E v ČR
Iva Vlčková
10:20 – 10:30Řečnická řeznická otázka k VHE
Eva Poláčková
10:30 – 10:45Projekt UNITED4Surveillance – budování unijních a národních kapacit pro integrovanou surveillance
Monika Liptáková, Jan Kynčl, Michaela Špačková, Marek Malý, Lucie Bareková, Dana Hedlová, Barbora Macková
10:45 – 11:00Inovace v dezinfekci
Jitka Horňáková
11:00 – 11:30PŘESTÁVKA
Moderátoři: Michaela Špačková, Blanka Kinská
11:30 – 11:45Proč potřebujeme analytické metody v epidemiologii
Vladimír Píkazský, Jana Prattingerová
11:45 – 12:00Epidemie stafylokokových enterotoxikóz u klientů a zaměstnanců nemocnice
Magdalena Cee
12:00 – 12:15Epidemický výskyt salmonelózy způsobený agens Salmonella Thompson
Eva Beranová
12:15 – 12:30Epidemický výskyt gastroenteropatií s úmrtím u klientů zařízení sociální služeb v Jablonci nad Nisou
Monika Hausenblasová
12:30 – 12:45Meziresortní spolupráce při šetření epidemií alimentárního původu
Veronika Vlasáková
12:45 – 13:00Klíšťata ve městě a v přírodě - kde hrozí větší riziko nákazy
Kateřina Kybicová
13:00 – 13:15Přístup One Health při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
Aneta Pierzynová
13:15 – 13:30Novinky v testování dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví
Petra Matušková
13:30 – 14:30OBĚD
14:30 – 15:30Kontrola sterilizační techniky
Martin Paur

Čtvrtek – 16. května 2024

Moderátoři: Olga Hégrová, Monika Hausenblasová
09:00 – 09:15Kontrola a prevence infekcí ve FN Motol
Jarmila Rážová
09:15 – 09:30Surveillance infekcí v nemocnici
Jana Prattingerová
09:30 – 09:45Infekce spojené se zdravotní péčí z pohledu managementu zdravotnického zařízení
Lucia Mičíková, Eva Körnhauserová
09:45 – 10:00MRSA produkující Pantonův-Valentinův leukocidin - rodinný výskyt
Edita Kusá
10:00 – 10:15Výskyt invazivních onemocnění vyvolaných S. pyogenes v letech 2018 až 2023 v České republice
Sandra Vohrnová
10:15 – 10:30Epidemie z pitné vody v ČR v letech 1995 - 2020
Hana Jeligová
10:30 – 10:45Nevyhovující ukazatel Legionella spp. ve vířivých vanách rehabilitačního pracoviště v Chrudimi
Jana Daňková
10:45 – 11:00Cerkáriová dermatitida na Proboštovském rybníku
Eva Poláčková
11:00 – 11:30Přestávka
Moderátoři: Lenka Šimůnková, Josef Trmal
11:30 – 11:45Epidemiologické výzvy v marginalizovaných oblastech: případová studie Ústí nad Labem
Eva Patrasová, Jindřiška Pospíšilová
11:45 – 12:00Drogová epidemiologie z hlediska EPI KHS v Ústeckém krajiMartina Patzeltová
12:00 – 12:15Studijní program Ochrana a podpora zdraví na FZS V Ústí nad Labem
Miroslava Zemanová, Lucia Mičíková, Pavla Povolná
12:15 – 12:35Dengue nemusí být jen exotickou nákazou
Josef Trmal
12:35 – 12:50Taktické cvičení VNN na Letišti Praha
Romana Vanclová
12:50 – 13:05Podezření na výskyt horečky Marburg v jablonecké nemocnici: koordinované cvičení připravenosti na vysoce nebezpečnou nákazu
Monika Hausenblasová
13:05 – 13:20Ptačí chřipka v Pardubickém kraji v roce 2024
Olga Hégrová
13:20 – 13:30Závěr a rozloučení

Změna programu vyhrazena.

Postery

1/ Vibrio fluvialis - Kazuistika zavlečení agens z Norska
Marcela Kučerová, Jana Straková
2/Pertuse v ordinacích PLD v Jihomoravském kraji
Radka Boháčová, Lucie Bajerová